Xưởng gia công của nội thất Hoàng Nguyễn luôn hoạt động với tần suất cao